Co je RPSN?

13.02.2009 11:25

RPSN, neboli roční procentní sazba nákladů je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit "výhodnost" nebo "nevýhodnost" poskytovaného úvěru. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

 

Poskytovatel spotřebitelského úvěru je v Česku od 1. ledna 2002 ze zákona povinen uvádět u své nabídky i RPSN (tato povinnost je částečně omezena, RPSN se nemusí uvádět např. u úvěrů nižších než 5000 Kč nebo vyšších než 800 000 Kč, u úvěrů splatných nejdéle do tří měsíců apod.). Pokud poskytovatel tuto povinnost nesplní, je jím poskytnutý úvěr automaticky úročen diskontní sazbou ČNB (což je zpravidla pro zákazníka výrazně výhodnější). Obdobnou povinnost mají i poskytovatelé v ostatních zemích EU, vyplývá ze směrnice 98/7/ES.

Vždy hleďte na RPSN - je to důležité vodítko pro vaší představu o nákladech spjatých s úvěrem. Nezapomeňte zkontrolovat RPSN také ve smlouvě!

Vyhledávání

Zásady ochrany osobních údajů a užívání KONTAKT