Co je spotřebitelský úvěr?

23.09.2008 16:06

Spotřebitelské úvěry poskytují komerční banky v různých podobách klientům na řešení jejich nenadálé finanční potřeby. Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování různých služeb (školné, dovolená) a mohou také sloužit k financování nákupu či rekonstrukci nemovitostí. Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, může jej klient využít k libovolnému účelu.

Kdo může o úvěr žádat ?

Spotřebitelský úvěr je bankami nabízen fyzickým osobám občanům starším 18 let, se státním občanstvím ČR a trvalým bydlištěm na území ČR.

Někdy je třeba splnit tuto podmínku !

Poskytnutí některých úvěrů může být vázáno na vedení účtu v bance, a to po určitou stanovenou dobu (např. 3 měsíce), nebo si  jej založit při kladném vyřízení žádosti o úvěr. Naopak některé banky tuto podmínku nemají a žadatel o úvěr nemusí být jejich klientem.

A co úroková sazba ?

Výše úrokové sazby závisí na typu úvěrů (např. zda-li je úvěr poskytovaný jako účelový nebo neúčelový), na době splatnosti úvěru, případně i na jiných okolnostech, které banka při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. V současné době se úroková sazba spotřebitelských úvěrů pohybuje v rozpětí od 9,5 až do 19% p.a.

 

zdroj: www.finance.cz

Vyhledávání

Zásady ochrany osobních údajů a užívání KONTAKT