Jaký je rozdíl mezi účelovým a neúčelovým úvěrem / půjčkou?

23.09.2008 16:12

Typy úvěrů / pujček rozlišujeme podle toho, zda lze použít úvěr na libovolnou věc, či zda je nutno použití doložit, lze úvěry rozdělit na:

  • účelové - zde banky požadují doložení použití úvěru. Účelové úvěry jsou potom klienty využívány na nákup spotřebních věcí (tzn. zboží a služeb). Na financování nemovitostí většinou banky (pokud takto úvěry rozdělují) poskytují úvěry za nižší úrokovou sazbu a s delší dobou splatnosti (předpokládá se vyšší půjčená částka bankou). U většiny účelových úvěrů banky vyplácí úvěr bezhotovostně a to přímo na účet prodejce (zboží, služeb, nemovitostí) po předložení faktury klientem.
  • neúčelové - naproti tomu neúčelové úvěry se vyznačují tím, že mají vyšší úrokové sazby a klient je může použít k libovolnému účelu. Nemusí tudíž dokládat bance použití půjčených peněz. Banka tyto peníze vyplatí klientovi buď v hotovosti, nebo je bezhotovostně převede na klientem určený účet.

Kolik Vám banka poskytne ?

Výše poskytovaných spotřebitelských úvěrů je u jednotlivých bank a typů úvěrů různá. Minimální výše se pohybuje od neurčené minimální částky ("0,- Kč") až po asi 100000,- Kč (většinou při použití úvěru na financování nemovitosti). Maximální výše poskytnutého se potom pohybuje od 75000,- Kč až po částku, která je definovaná schopností klienta splácet úvěr. Nižší maximální výši úvěru banky poskytují většinou u úvěrů bez zajištění, neúčelových a vyplácených v hotovosti klientovi.

Způsoby výplaty úvěru

Podle způsobu výplaty lze rozdělit úvěry na:

  • vyplacené klientovi v hotovosti přímo na přepážce banky
  • vyplacené bezhotovostním převodem na účet určený klientem (a to jednorázově nebo postupně)

Úroková sazba

Výše úrokové sazby závisí na typu úvěrů (např. zda-li je úvěr poskytovaný jako účelový nebo neúčelový), na době splatnosti úvěru, případně i na jiných okolnostech, které banka při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. V současné době se úroková sazba spotřebitelských úvěrů pohybuje v rozpětí od 7,5 až do 19 % p.a.

zdroj: www.finance.cz

Vyhledávání

Zásady ochrany osobních údajů a užívání KONTAKT