Osobní bankrot

05.01.2011 16:23

Osobní bankrot, neboli oddlužení bylo možné teprve od roku 2008, kdy vstoupil v platnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

 

Spočítejte si možnost Vašeho oddlužení > Kalkulátor oddlužení

 

Každý rok počet žadatelů o oddlužení stoupá v řádu stovek procent. Všechny žádosti však nebyly schváleny. Mnohdy se jednalo například o špatně vyplněný formulář atp.

 

Podmínky osobního bankrotu

Ten, kdo chce využít vyhlášení osobního bankrotu, musí být schopný zaplatit alespoň třetinu z dlužné částky. Většině žadatelů majetek zůstane a dostanou několika léty splátkový program. Ze mzdy je následně žadateli strhávána částka nad "nezabavitelné minimum".

V případech, kdy je zadlužení velmi vysoké, může být rozhodnuto o oddlužení i prodejem majetku. Tento případ je však méně běžný a užívá se ve výjimečných případech. 

Osobní bankrot je jednou z posledních možností, jak se oddlužit. Žadatele však uvrhne na několik let do nízké životní úrovně. Nicméně pro mnohé je jedinou možností, jak se dostat ze svízelné životní situace, která neúměrným zadlužením nastala.

 

Vyhlášení osobního bankrotu

Žadatel, který je dlužníkem nepodnikatelem, může k insolvenčnímu soudu podat návrh, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením. 

Návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat:

  • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
  • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech,
  • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
  • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

 

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit:

  • seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil,
  • listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
  • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

 

Při oddlužení pomocí splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet věřitelům ze svých příjmů rozhodnou částku, která je dána výpočtem. Pokud dlužník vydrží mít minimální příjmy po dobu pěti let, zbytek dluhů se promine a nebudou po nich vymáhány. 

 

Doporučujeme si důkladně přečíst zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Případně se obrátit na Poradnu při finanční tísni.

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Poradenství

23.09.2008 16:11

Jaké jsou typy úvěrů ?

Spotřebitelské úvěry můžeme rozdělit do široké škály kategorií podle různých hledisek (např. dle účelovosti, doby splatnosti, atd.) Členění spotřebitelských úvěrů: 1. podle účelovosti ...
23.09.2008 16:06

Co je spotřebitelský úvěr?

Spotřebitelské úvěry poskytují komerční banky v různých podobách klientům na řešení jejich nenadálé finanční potřeby. Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám na financování jejich...
23.06.2008 00:00

Základní informace o půjčkách/úvěrech pro spotřebitele

Základním úkolem komerčních bank je obchodování s finančními prostředky, čímž se rozumí přijímání vkladů a poskytování úvěrů. Úvěr můžeme definovat jako objem finančních prostředků, které...

Oddlužení

Nevíte si rady s dluhy?

Zkuste kalkulačku oddlužení.

 >  Spočítat

Zásady ochrany osobních údajů a užívání KONTAKT